Телефонски Број: +389 2255 1068

Рушење и демонтажа

Компанијата располага со соодветна опрема за рушење и демонтажа на секаков вид на производствени погони, опрема и објекти, како багери, грајфери, електрични хилти и друг вид на алати. Освен за своите потреби, Екоцентар 97 ги нуди овие услуги за потребите и на другите компании и физичките лица.

Цената за оваа услуга се формира врз основа на извршен увид при што се изготвува засебна понуда.

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

dev