Телефонски Број: +389 2255 1068

Ценовник

Цените на материјалите наведени во табелата подолу може да варираат во зависност од самиот состав. Материјалите за продажба се предмет на увид, при што се утврдува цената. За количини поголеми од 500 кг, Ве молиме да нé контактирате на телефонскиот број 02/ 2551 068 или на следниот e-mail: contact@ekocentar97.com 

АртиклиЦена/ КГ
Акумулатори 28,00
Алуминиум40,00-45,00
Железо9,00-10,00
Плех7,00-8,00
Школка чиста9,00
Возило со моторен мењач (се одбива 15% за седишта, стакло и гуми)10,00
Бакар210,00-220,00
Месинг120,00-130,00
Прохром40,00-43,00
Олово40,00-50,00
Цинк35,00-40,00
Б.Хладњаци120,00
Челична жица4,00
Челичен шпон5,00
Алумин. лименки 20,00
Ел.мотори (ротори)18,00

Цените важат од 03.07.2019

Од цената се одбива 7.5% персонален данок

ПРИЈАВЕТЕ СЕ ДА ГИ СЛЕДИТЕ НАШИТЕ НОВОСТИ!

 

dev