СТАРИ ВОЗИЛА

Автомобилите и останатите возилата кои се неисправни, нефункционални или повеќе не ги задоволуваат критериумите на ЕКО стандардите за употреба исто така се предмет на рециклирање. Стручните лица на Екоцентар 97 првично ги демонтираат возилата, а потоа се сортираат металите, текстилот, стаклото, гумите како и опасните супстанци од маслата кои ги има во автомобилите.

Откупот на старите автомобили се врши по килограм, а Екоцентар 97 издава соодветна документација која што понатаму служи возилото да биде одјавено во надлежните министерства во земјата и странство.

ЗА НАС

Екоцентар 97 е компанија која што може да понуди сеопфатно решение за преземање на опасен и неопасен отпад од различни бизнис сектори и индустрии, вклучувајќи отпад од метали, ее-отпад, опасен отпад и др.

ИНФО

ЕКОЦЕНТАР 97

Ѓорѓи Колозов бр. 10, 1000 Скопје

+389 2 2551 068

contact@ekocentar97.com

2023 EkoCentar97 ©

All Rights Reserved

mk_MK