НЕ ЈА УНИШТУВАЈ ПРИРОДАТА.

РЕЦИКЛИРАЈ!

Отпад од метали

Откуп и примарна обработка на обоени и необоени метали.

Електронски и Електричен отпад

Предадете ги Вашите нефункционални електрични (уреди од домаќинство, машини)  и електронски уреди (компјутерска опрема, принтери, монитори) за рециклирање.

Опасен отпад

Предадете го опасниот отпад на лиценцирана компанија за транспорт, собирање и третман на опасен отпад.

Акумулатори и батерии

Предадете ги Вашите потрошени акумулатори и батерии за да не завршат како опасен отпад во природата.

Добредојдовте во Екоцентар97

Екоцентар 97 е компанија која што активно се занимава со рециклирање и управување на отпад повеќе од 20 години. Екоцентар 97 може да понуди сеопфатно решение за преземање на целокупниот отпад кој што го создава Вашата компанија. Основна дејност на компанијата е откуп, собирање и примарна преработка на отпад од обоени и необоени метали. Покрај тоа, нашата компанија е специјализирана за преземање на опасен отпад, отпад од електрична и електронска опрема, акумулатори, батерии, стари возила, кабли и др.
pochetna_dobredojdovte-750x344.jpg

ISO сертификати и дозволи

Екоцентар 97 ги поседува сите потребни дозволи за работа, како и 4 ISO сертификати.

logo_eko-1
235

Број на клиенти

380

Рециклирани метали (тони)

1200

Рециклирани батерии

680

Рециклиран електронски отпад (тони)